Huidige Maand: Av (10 juli -  8 augustus)

 
We mogen terugzien op een mooie maand Tammoez. Op de eerste sabbat mochten we met 4 dopelingen het water in gaan. Later in de maand konden diverse leerlingen de vlag uithangen om te laten zien dat ze waren geslaagd.
 
Wat het nieuws van Israël betreft, is er nog veel reden tot gebed vanwege aangestoken branden van bossen en akkers. De haatdragende toon vanuit Iran is erg bedreigend. Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen te zien waar diverse Arabische landen vrede en toenadering met Israël aanbieden.
 
Wat Nederland betreft waren verrast met het besluit van de Tweede Kamer: De Tweede Kamer heeft ingestemd met een hernieuwde motie-Van der Staaij. Deze motie roept (nogmaals) Nederland op om niet meer voor eenzijdige anti-Israëlresoluties te stemmen bij de Verenigde Naties. Van der Staaij wil hiermee zorgen dat Nederland nu ook echt tegen zal stemmen in plaats van zich te onthouden van stemming.
 
De komende maand Av is door de geschiedenis getekend als tijd van verdrukking. Laten we bidden dat een ieder genade mag ontvangen om stand te houden in het geloof (Efeze 6:11).
 
Voor sommigen is de zomervakantie al begonnen, voor anderen begint deze in deze maand. De vakantie is een mooie tijd om je te bezinnen en om de rustige wateren op te zoeken om je ziel te laten verkwikken (Psalm 23:2-3). Dit hebben we ook hard nodig voor de tijd na de zomervakantie.
Laten we bidden dat ook deze maand een gezegende en inhoudsvolle tijd zal zijn.
 
20. Onze ziel verwacht de HEERE,
Hij is onze hulp en ons schild.
21. Want ons hart is in Hem verblijd,
omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.
22. Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE,
zoals wij op U hopen.
 
Psalm 33 vers 20-22 (Herziene Statenvertaling)
 

 

 

Datums Nieuwe Maan

Joodse kalender Gregoriaanse kalender
1 Av 10 juli 2021 
1 Elloel 9 augustus 2021
1 Tisjri 7 september 2021

Documenten Nieuwe Maan

Agenda

Bekijk agenda >>
 
 
Hieronder vindt u de samenkomst data in de komende periode: 

Agenda van de erediensten: 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 11:00 uur. Zaal open vanaf 10.45 uur.
 
Datum Spreker Bijzonderheden
10-jul Rian de Jonge  
17-jul Jan-Willem v.d. Bosch  
24-jul Jan den Admirant  
31-jul Bert Otten  
7-aug Peter Artz  
14-aug Leo Kraak  
21-aug Bert Otten  
28-aug Arjan Nederlof  
 
 
   

 

 

 
 

 

  

Locatie

Het adres waar wij onze samenkomsten houden is:

De Goudse Waarden
Calslaan 100
2804 RT Gouda

Go to top