Huidige maand: Nisan (23 maart – 21 april 2023)

In Exodus 12:2 zegt JHWH tot Mozes dat de maand Abib/Aviv (= Nisan) het hoofd van de maanden moet worden. In deze maand verliet het volk Israël Egypte en ging op weg naar het Beloofde Land. Vóór dat het zover kwam moest het bloed van het lam nog aan de deur gestreken worden en ging de Engel des Heeren nog in de nacht het land door. Het bloed was het teken. Als JHWH het bloed zag, ging Hij voorbij bracht de plaag geen verderf.

Deze maand vieren we Pesach en het Feest van de ongezuurde broden. Deze maand is ook jaarlijks voor ons het begin van de feesten en reden om opnieuw te kijken om zonden op te ruimen uit ons huis en uit ons leven. Zonder Pesach is er geen Pinksteren en zonder Opstanding van Yeshua is er ook geen Wederkomst.

Nisan is, zoals al gezegd,  de eerste maand van het bijbelse jaar. Koning Hiskia begon in deze maand zijn regering en begon meteen ook met het reinigen van de verwaarloosde tempel van God (2 Kron. 29). Dit resulteerde uiteindelijk in een grote opwekking in het hele land (2 Kron. 30). Laat deze maand voor ons dit ook een begin zijn voor de reiniging van ons leven; ons lichaam; onze agenda’s en onze huizen. Laten ook wij bidden voor een opwekking in Nederland. 

Met de afgelopen verkiezingen hebben we een grote verschuivingen gezien binnen het politieke landschap van Nederland. Laten we bidden dat de vrede zich mag herstellen en dat het leven en het land weer ingericht mag worden naar de scheppingsorde zoals beschreven in Gods Woord.

Laten we ook bidden dat de aarde leefbaar zal blijven en dat er voldoende en betaalbaar voedsel mag zijn voor alle mensen.

Laten we tenslotte bidden dat deze komende tijd van Pesach en het Feest van Ongezuurde Broden een gezegende tijd zal zijn waarin we ons oude zuurdeeg (onze zonden van het oude leven) weg kunnen doen en kunnen beginnen aan een nieuwe reis van het leven. (1 Kor. 5:7-8)

 

Vertrouw op de HEERE en doe het goede; 
                bewoon de aarde en voed u met trouw.
Schep vreugde in de HEERE,
                dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.

Wentel uw weg op de HEERE 
                en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht,
                uw recht doen stralen als de middagzon.

Psalm 37: 3-6 (Herziene Statenvertaling)

  

Datums Nieuwe Maan

Joodse kalender Gregoriaanse kalender
1 Adar woensdag 22 februari 2023
1 Nisan donderdag 23 maart 2023
1 Ijar sabbat 22 april 2023
1 Sivan zondag 21 mei 2023
1 Tammoez dinsdag 20 juni 2023
1 Av woensdag 19 juli 2023
1 Elul vrijdag 18 augustus 2023
1 Tisjri sabbat 16 september 2023

Documenten Nieuwe Maan

Agenda

Bekijk agenda >>
 
 

Agenda van de erediensten: 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 11:00 uur. Zaal open vanaf 10.45 uur.
 
Datum Spreker Opmerkingen Aanvang Locatie
11-mrt

Rian
de Jonge

  11:00 Heemskerkstraat 105
18-mrt Bert
Otten
  11:00 Heemskerkstraat 105
25-mrt Jan den Admirant   11:00 Heemskerkstraat 105
1-apr Wim
Verwoerd
  11:00 Heemskerkstraat 105 
          
 
 
   

 

 

 
 

 

  

Locatie

Het adres waar wij onze samenkomsten houden is:

CSG De Goudse Waarden
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

Go to top