Foto: Kerspruim - de bloemen zijn net zo teer als onze gezondheid, veiligheid en vrede

Huidige maand: Adar II (4 maart - 1 april)


Afgelopen maand hebben we geschokt gezien hoe snel een oorlog binnen Europa kan ontvlammen. Het is aangrijpend om te zien hoe de oorlog zich escaleert, maar het is ook bemoedigend om te zien hoe dit eenheid en verbroedering brengt onder de gelovigen (zowel joods als christelijk).

Komende maand lezen we het boek Esther. In dit boek zien we een nazaat van de Amalekieten die het Joodse volk wil uitroeien, wat verhinderd wordt door het optreden van Mordechai en Esther.
Het bijzondere aan dit boek is dat hierin niet de Naam van God wordt genoemd. We zien in het boek dat JHWH de stille Aanwezige is; de stemloze Aleph. De Ik Ben.

In het boek Esther zien we veel ‘toevalligheden’ die een cruciale verandering van de geschiedenis bewerken. Maar we zien in dit boek ook twee mensen die trouw zijn aan God en hun verantwoordelijkheid nemen. Laten we hier lering uit trekken en onze verantwoordelijkheden in onze mogelijkheden oppakken.

De strijd van Amelek is een voortdurende strijd en gaat ook heden nog door. We zien dit in de huidige wereld zich o.a. afspelen tegen Israël, maar de aanvallen van Amelek staan ook symbool voor de dagelijkse en wereldomvattende geestelijke strijd tegen gelovigen in het algemeen.

De geschiedenis van Esther is voor ons een symbool van aansporing tot gebed, moed en hoop. Dit vanwege het feit dat verlossing door gebed en door mensen kan worden bewerkt en dat Adonai gebeurtenissen stuurt om Zijn wil te doen.

Laten we onze gebedstijden niet verzuimen en laten we niet bang zijn om voor recht en gerechtigheid op de bres te staan, maar laten we ook beseffen dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed (Efeze 6).

Laten we vooral bidden voor hen die in verantwoordelijke posities staan. In kerk/gemeente (Mordechai) en in overheid (Esther).

Vanwege de veelheid aan onderwerpen waar verschil van mening bij mogelijk is, is aandacht voor eenheid, geduld en liefde meer dan nodig. (1 Joh. 5:2). Laten we daar ook voor bidden.
Laten we ook hen niet vergeten die nog last hebben van de lange termijn gevolgen van de Corona-crisis.
Laten we vooral ook bidden voor hen die in oorlogsgebieden wonen in Oekraïne. Dat zij bewaard mogen worden of mogelijkheden krijgen om te vluchten wanneer dat nodig is.
Laten we verder ook bidden wat wij praktisch of financieel kunnen doen voor onze broeders en zusters in Oekraïne.

1. Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, aleph
2. mijn God, op U vertrouw ik; beth
laat mij niet beschaamd worden,
laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen.
3. Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; gimel
beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.
4. HEERE, maak mij Uw wegen bekend, daleth
leer mij Uw paden.
5. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, he, waw
want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.
6. Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid, zain
want die zijn van eeuwigheid.
Psalm 25:1-6 (Herziene Statenvertaling)
 
 
 

Datums Nieuwe Maan

Joodse kalender Gregoriaanse kalender
1 Nisan 2 april 2022
1 Ijar 2 mei 2022
1 Sivan 31 mei 2022
1 Tammoez 30 juni 2022
1 Av 29 juli 2022
1 Elul 28 augustus 2022
1 Tisjri 26 september 2022

Documenten Nieuwe Maan

Agenda

Bekijk agenda >>
 
 
Hieronder vindt u de samenkomst data in de komende periode: 

Agenda van de erediensten: 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 11:00 uur. Zaal open vanaf 10.45 uur.
 
Datum Spreker Opmerkingen Aanvang Locatie
14-mei Peter Artz      
21-mei Jan-Willem
vd Bosch
     
28-mei Renaldo v.d. Schuur      
4-jun Evert van Rooijen      
zon.
5-jun
Peter Artz Shavuot 14:00  
11-jun Rian de Jonge      
18-jun J.W. Hoogendoorn      
25-jun Evert van Balen      
 
 
   

 

 

 
 

 

  

Locatie

Het adres waar wij onze samenkomsten houden is:

De Goudse Waarden
Calslaan 100
2804 RT Gouda

Go to top