Huidige maand: Elul (28 augustus - 25 september)

De naam van de maand is afkomstig van het Akkadische woord voor “oogst”. De vier letters van de naam Elul kunnen worden gelezen als een acroniem voor de zin in Hooglied 6:3: "Ik ben voor mijn geliefde en mijn geliefde is voor mij" (Ani Ledodi, Vedodi Li). Deze maand is een maand van voorbereiding voor Grote Verzoendag (Jom Kippoeriem). Laten we bidden dat we een goede voorbereidingstijd hebben.

De afgelopen maand Av was erg warm en vooral ook erg droog. Water is van essentieel belang voor de voortgang van het leven. Een tekort aan water heeft vele nadelige gevolgen. Als het langer duurt is dit uiteraard een ramp. Laten we bidden dat er spoedig voldoende regen komt.

Water is ook in de Bijbel een belangrijk onderwerp. Mozes werd opgedragen om te spreken tot de Rots, zodat deze water zou geven. Paulus schrijft dat de rots het volk Israël volgde, en een beeld is van Yeshua (1 Kor. 4:10). Ook wij mogen met Hem spreken om water te ontvangen voor onze ziel.  Laten we ook bidden dat Nederland op deze manier de weg terugvindt naar de Bron van het Leven.

Deze maand wordt, zoals al genoemd, ook gebruikt als de voorbereiding voor de feesten in de volgende maand Tisjri. In deze maand maken we ons gereed voor de Dag van Geklank en de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest en Achtste Dag, welke allen heenwijzen naar Jesjoea en de vervullingen zoals beschreven in het boek Openbaring aan Johannes.

Inmiddels zijn de scholen weer begonnen. In de afgelopen dienst hebben we voor alle kinderen op het podium gebeden voor een mooi en gezegend schooljaar. Laten we blijvend bidden dat de verhoudingen op/met school altijd goed mogen zijn.

 

Wees mij genadig, o God, wees mij genadig,
                want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen;
ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels,
                totdat de rampen voorbij zijn gegaan.

Ik zal U loven onder de volken, Heere;
                ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën.
Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel,
                Uw trouw tot de wolken.

Psalm 57: 2, 10 en 11 (HSV)

 
 
 

Datums Nieuwe Maan

Joodse kalender Gregoriaanse kalender
1 Nisan 2 april 2022
1 Ijar 2 mei 2022
1 Sivan 31 mei 2022
1 Tammoez 30 juni 2022
1 Av 29 juli 2022
1 Elul 28 augustus 2022
1 Tisjri 26 september 2022

Documenten Nieuwe Maan

Agenda

Bekijk agenda >>
 
 
Hieronder vindt u de samenkomst data in de komende periode: 

Agenda van de erediensten: 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 11:00 uur. Zaal open vanaf 10.45 uur.
 
Datum Spreker Opmerkingen Aanvang Locatie
3-12 Rian de Jonge   11:00 Groen van Prinsterersingel 44
10-12 J.W. Hoogendoorn   11:00 Groen van Prinsterersingel 44
17-12 Henk Rijstenberg   11:00 Groen van Prinsterersingel 44
24-12 Bert Otten   11:00 Groen van Prinsterersingel 44
31-12 Peter Artz   11:00 Groen van Prinsterersingel 44 
 
 
   

 

 

 
 

 

  

Locatie

Het adres waar wij onze samenkomsten houden is:

PWA-kazerne
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE Gouda

Go to top