Huidige maand: Chesjvan (16 oktober – 14 november 2023)

Op ons netvlies staan nog de beelden gegrift van de slachtpartijen onder de joodse burgers. Helaas ernstiger is nog hoe het mogelijk is dat wereldwijd mensen op daken feestvieren vanwege het vergoten bloed. Helaas nog ernstiger is het hoe wereldwijd leiders moeite hebben om hun medeleven te tonen aan het getroffen Israël. We zien duidelijk de elementen van de geestelijke strijd van Amelek. Wij mogen daarom niet zwijgen. Laten wij spreken naar het hart van Jeruzalem en troost bieden waar troost nodig is.

Deze maand is de 8e maand van de Bijbelse kalender en  tegelijkertijd de 2e maand volgens de kalender van Genesis. Genesis 8 verhaalt het einde van de zondvloed en over de duif die terugkwam met een afgebroken olijfblad in haar snavel. Dit was het teken voor Noach dat het leven op aarde was teruggekeerd.  Helaas wordt dit leven in Israël en daarbuiten veel geweld aangedaan. Laten we bidden dat we vredestichters mogen zijn.

Deze 8e maand is ook de maand dat Jerobeam een feest instelde voor de 10 stammen (1 Kon. 12).  Aan het eind van deze maand oktober (okt = acht) wordt ook een feest gevierd: Halloween. Dit feest lijkt het licht te gebruiken om de duistere kant van het feest te verhullen: Het zoeken naar contact met de onderwereld. Ook hier zien we dat de mens het verschil tussen licht en duisternis niet goed kan onderscheiden. Laten wij hierin duidelijk zijn.

De Heere God laat in dit donkere jaargetijde met de regen en stormen, gelukkig ook regelmatig  de regenboog zien. Deze gaf de Heere God aan Noach nadat hij aan de Heere geofferd had. Laten we danken voor de zegeningen die ons omringen en laten we onze gebedstijden (offertijden) niet vergeten.

Herder van Israël, neem ter ore, U, Die Jozef als schapen leidt.
U, Die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend!
Wek Uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen.
O God, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.

Psalm 80 vers 1-4 (Herziene Statenvertaling)


Foto: Israëlische soldaat bij de Westelijke Muur te Jeruzalem
 

Datums Nieuwe Maan

Joodse kalender Gregoriaanse kalender
1 Kislev 14 november
1 Tevet 13 december
1 Sjevat 11 januari
1 Adar 10 februari
1 Adar II 11 maart
1 Nisan 9 april

Documenten Nieuwe Maan

Agenda

Bekijk agenda >>
 

Agenda van de erediensten: 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 11:00 uur. Zaal open vanaf 10.30 uur.
 
Datum Spreker Opmerkingen Aanvang Locatie
6-jul Gert
van Vliet
     
13-jul Anco van Moolenbroek      
20-jul Jan-Willem Hoogendoorn      

27-jul

Evert van Rooijen      
3-aug Eric v.d. Bosch      
10-aug Bert Otten      
17-aug Eric v.d. Bosch      
24-aug Jeroen Kwint      

 

 

 
 
   

 

 

 
 

 

  

Locatie

Het adres waar wij onze samenkomsten houden is:

CSG De Goudse Waarden
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

Go to top