Huidige Maand: Tammoez (11 juni - 9 juli)

Tammoez is de 4e maand van de bijbelse kalender. Deze hebreeuwse benaming van de maand komen we in de Bijbel niet tegen. De naam is afgeleid van de Assyrische en Babylonische maand ‘Arah Dumuzu’, welke vernoemd de god Dumuzid, wat verbasterd is tot Tammoez.

Op 17 Tammoez, braken de romeinen door de stadsmuren van Jeruzalem. De joodse traditie kent nog 4 andere redenen van vasten vanwege een gebeurtenis op deze dag: Oprichting van het gouden kalf; het breken van de stenen tafelen door Mozes; einde van de offers in tempel van Salomo; verbranding van de torah door de romeinse generaal tijdens de Bar Kochba revolutie.

Voor ons is het in ieder geval de 1e van de 3 maanden zonder bijbelse feesten, afgezien van de sabbatten en de nieuwemaanvieringen. Tevens is dit ook nog de tijd van de oogst. Op de 1e sabbat in deze maand zal er een doopdienst zijn. Laten we bijzonder voor de dopelingen en hun gezinnen bidden. Laten we ook bidden dat wij allen deze zomer weer verder mogen groeien in het geloof en veel vruchten mogen voortbrengen.

Ook voor de schoolkinderen is het oogsttijd. Het afgelopen jaar is voor velen niet gemakkelijk geweest. Het is nog een klein stukje tot de zomervakantie. We hopen dat iedereen een goed rapport mag ontvangen. De examen-leerlingen horen binnenkort al of ze de vlag uit mogen hangen. Dat is dan een oogst en resultaat op de vele uren van studeren en leren.

Laten we ook bidden voor Israël, dat zij hun oogsten niet in vlammen zullen zien opgaan. Laten we ook bidden voor de regering dat Israël wijze en goede beslissingen mogen maken op het gebied van vrede en veiligheid.

Laten we ten slotte ook bidden voor Nederland en onze regering. Dat er een goed kabinet mag komen dat ook de bijbelse waarden en normen niet verder zullen worden bestreden, maar juist meer zullen worden ondersteund.

Is er een handvol koren op het land,
op de top van de bergen,
de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon;
de stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde.

Zijn Naam zal voor eeuwig blijven;
zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant.
Zij zullen in Hem gezegend worden;
alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen.

Psalm 72 vers 16-17 (Herziene Statenvertaling)

 

Datums Nieuwe Maan

Joodse kalender Gregoriaanse kalender
1 Av 10 juli 2021 
1 Elloel 9 augustus 2021
   

Documenten Nieuwe Maan

Agenda

Bekijk agenda >>
 
 
Hieronder vindt u de samenkomst data in de komende periode: 

Agenda van de erediensten: 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 11:00 uur. Zaal open vanaf 10.45 uur.
 
Datum Spreker Bijzonderheden
15 mei Evert van Rooijen  
22 mei Henk Rijstenberg  
zondag
23 mei
Jan-Willem Hoogendoorn aanvang 14:00 uur
29 mei Klaas Goverts  
5 juni Jan-Willem Hoogendoorn  
12 juni Arie van Ooijen  
19 juni Rian de Jonge  
26 juni Jeroen Kwint  
 
 
   

 

 

 
 

 

  

Locatie

Het adres waar wij onze samenkomsten houden is:

De Goudse Waarden
Calslaan 100
2804 RT Gouda

Go to top