Foto: Korenveld bij Boskoop

Huidige maand: Av (329 juli - 27 augustus)

We mogen terugzien op een mooie maand Tammoez.  Hierin waren we blij met alle jeugd die geslaagd was of was overgegaan naar het nieuwe schooljaar. De jeugd mag zien dat hun leren niet te vergeefs is geweest en de ouders zijn ook blij omdat ook hun bijdrage niet zonder resultaat is gebleven. We danken Adonai voor Zijn voorziening.

De komende maand (Av) is door de geschiedenis (9 Av) getekend als een tijd van verdrukking. In de natuur is dit ook een tijd van hitte en droogte, maar ook nog steeds een tijd van oogsten. Wat we gezaaid hebben, mogen we met de zegen van God ook oogsten. Verdrukking en oogsten komen in de Bijbel vaker tegelijkertijd. Laten we bidden om genade in de verdrukking en zegen in de oogst.

De zomervakantie is inmiddels al begonnen. De vakantie is een mooie tijd om ons te bezinnen en om de rustige wateren op te zoeken om onze ziel te laten verkwikken (Psalm 23:2-3). Dit hebben we ook hard nodig om weer opgeladen te worden. Laten we bidden dat ook deze maand een gezegende en inhoudsvolle tijd zal zijn.

Helaas geeft de onrust in Nederland vanwege de stikstofcrisis ons grote zorgen voor de toekomst. Laten we bidden dat dit alles mag leiden tot een terugkeer naar Gods Woord.

Als we tenslotte kijken naar de wereldgeschiedenis dan is er veel onrust en onvrede. Ook zijn er oorlogen en rampen. Met name de oorlog in Oekraïne bepaalt op dit moment het wereldtoneel. Laten we bidden om Goddelijke interventie en laten we ook bidden dat de harten van de vaderen tot de kinderen gebracht zullen worden en de harten van de kinderen tot de vaderen (Mal.4:6). Blijkbaar heeft de verbondenheid van de harten van vaders en kinderen een grote rol in de toekomst van de wereldgeschiedenis.

20. Onze ziel verwacht de HEERE,

                Hij is onze hulp en ons schild.

21. Want ons hart is in Hem verblijd,

                omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.

22. Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE,

                zoals wij op U hopen.

Psalm 33 vers 20-22 (Herziene Statenvertaling)

 
 
 
 

Datums Nieuwe Maan

Joodse kalender Gregoriaanse kalender
1 Nisan 2 april 2022
1 Ijar 2 mei 2022
1 Sivan 31 mei 2022
1 Tammoez 30 juni 2022
1 Av 29 juli 2022
1 Elul 28 augustus 2022
1 Tisjri 26 september 2022

Documenten Nieuwe Maan

Agenda

Bekijk agenda >>
 
 
Hieronder vindt u de samenkomst data in de komende periode: 

Agenda van de erediensten: 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 11:00 uur. Zaal open vanaf 10.45 uur.
 
Datum Spreker Opmerkingen Aanvang Locatie
19-jul Rian de Jonge      
23-jul Peter Artz      
30-jul Henk Rijstenberg      
6-aug Bert Otten      
13-aug Peter Artz      
20-aug Klaas Goverts      
27-aug Hans Koutstaal      
3-sep Bert Otten      
 
 
   

 

 

 
 

 

  

Locatie

Het adres waar wij onze samenkomsten houden is:

De Goudse Waarden
Calslaan 100
2804 RT Gouda

Go to top