Huidige Maand: Ijar (13 april - 11 mei)

 

De maand Ijar is de tweede maand van het Bijbelse jaar. “Ijar betekent “rozet, bloesem”. In de Bijbel komen we deze maand tegen als de maand Zif (licht, gloed). Voor de Israëlieten bij de intocht van het beloofde land was dit de eerste nieuwe maan die zij daar vierden.

Deze maand staat in het teken van het tellen. In Numeri 1 draagt JHWH aan Mozes op om het volk te tellen. Tussen Pesach en Pinksteren tellen we ook 50 dagen af. En Petrus en de discipelen telden 153 vissen (Johannes 21).

In de Bijbel wordt in Leviticus 23 opgedragen om 7 volle weken te tellen. In het dagelijks leven spreken we meestal over 50 dagen. Tot 10 tellen is soms al een hele klus, daarom houdt tot 50 tellen misschien wel verband met geduld, doorzettingsvermogen en oplettendheid.

In de Psalm 90 wordt gebeden “Leer zo onze dagen te tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen”. Dit is niet de logica van de wereld. We dienen verstandig om te gaan met onze tijd; onze levensjaren. Hoe gebruiken we deze? Hoeveel dagen hebben we al achter ons en hoeveel dagen krijgen we nog?

Net als Petrus kunnen wij ook onze zegeningen tellen. Het is beter blij te zijn met wat we hebben ontvangen dan verdrietig wat we te kort hebben. God weet wat wij nodig hebben en bovendien mogen Hem vragen wat ons ontbreekt. Mogelijk worden we zo blij bij het tellen van de zegeningen dat we moeten concluderen dat we alles ontvingen dat we nodig hebben.

In de komende maand kunnen we bidden voor vissen dat ze in Gods net mogen zwemmen en voor de vissers dat ze kracht en gezondheid mogen ontvangen om ze te vangen. Laten we bidden dat de activiteiten van de gemeenten weer kunnen groeien om elkaar te ontmoeten; elkaar te bemoedigen en elkaar te versterken.

We leven in een tijd waar in de supermarkt alle maanden van het jaar dezelfde producten in de schappen liggen. In de natuur is dat niet zo. Met het begin van de omer-telling is ook de oogst aangebroken. Eerst de gerstoogst en later de tarweoogst. Laten we bidden om de milde regen en zonneschijn voor een rijke oogst met Pinksterfeest.

Psalm 68:
8. O God, toen U voor Uw volk uittrok,
toen U voortschreed door de wildernis, Sela
9. beefde de aarde,
ook droop de hemel voor Gods aangezicht;
zelfs deze Sinaï beefde,
voor het aangezicht van God, de God van Israël.
10. U hebt zeer milde regen doen druipen, o God;
Ú hebt Uw eigendom versterkt,
toen het uitgeput raakte.
11. Uw kudde woonde daar;
U maakte Uw eigendom door Uw goedheid gereed
voor de ellendige, o God.
12. De Heere gaf stof tot spreken;
de boodschapsters van goede tijding vormden een groot leger.

(Herziene Statenvertaling)

 

Datums Nieuwe Maan

Joodse kalender Gregoriaanse kalender
1 Siewan 12 mei 2021
1 Tammoez 11 juni 2021
1 Av 10 juli 2021 
1 Elloel 9 augustus 2021

Documenten Nieuwe Maan

Agenda

Bekijk agenda >>
Wij hebben samenkomsten elke sabbat van de maand. 
 
Vanwege de inperking van het aantal zitplaatsen als gevolg van de corona-maatregelen, hebben wij besloten dat gasten zich vooraf hun bezoek dienen te reserveren. Als u als gast wil deelnemen aan de dienst, dan willen wij u vragen minimaal 2 dagen van te voren uw plek te reserveren. Dit kunt u doen door, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, een berichtje te sturen naar: . Het is ons streven dat u hierop binnen 24 uur antwoord krijgt.
 
Hieronder vindt u de samenkomst data in de komende periode: 

Agenda van de erediensten: 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 11:00 uur. Zaal open vanaf 10.45 uur.
 
Datum Spreker Bijzonderheden
24 april  Renaldo vd Schuur  
1 mei  Leo Kraak   
8 mei Bert Otten  
15 mei Evert van Rooijen  
22 mei Henk Rijstenberg  
zondag
23 mei
Jan-Willem Hoogendoorn aanvang 14:00 uur
29 mei ??  
 
 
   

 

 

 
 

 

  

Locatie

Het adres waar wij onze samenkomsten houden is:

De Goudse Waarden
Calslaan 100
2804 RT Gouda

Go to top