Huidige Maand: Kislev 

 
Deze maand is de 9e maand van de Bijbelse kalender. Deze maand (Kislev) is vooral bekend om het Chanoekafeest dat verband houdt met de her-inwijding van de Tempel in Jeruzalem door de Makkabeeën. Er zijn bijbeluitleggers die zeggen dat naar deze geloofshelden wordt verwezen in Hebreeën 11 vers 37b-38.
 
Deze overwinning van de Makkabeeën heeft ook tijdens de Reformatie symbool gestaan voor hun strijd voor vrijheid van godsdienst. Dit feest is een mooie gelegenheid om ons weer te verdiepen in de geschiedenis. Ook kan het inspiratie geven omdat deze geschiedenis ook symbool staat voor de voortdurende geestelijke strijd waarin wij ons dagelijks bevinden.
 
Deze maand, waarin de dagen korter en kouder worden, kan ons een gevoel van heimwee naar de zomer geven. Ook de aanwezige onzekerheden omtrent het verloop van coronacrisis en alle andere nieuwsberichten van onheil kunnen ons bang en bezorgd maken. Laten we hierin blijven in de schaduw van de Allerhoogste (Psalm 91:1) dat is dichtbij zijn Woord en zijn geboden (1 Joh. 5:2).
 
Laten we allereerst bidden voor allen die – op welke manier dan ook - te maken krijgen met geloofsstrijd. Dat ze zich gedragen mogen weten door de gebeden van vrienden en gemeenteleden.
Laten we vooral ook bidden dat Nederland en de wereld terug zal keren naar God en het Richtsnoer van Zijn Woord. Laten we in dit verband ook bidden voor blijvende en groeiende eendracht (Joh. 17).
 
Laten we vervolgens ook voor zorgen dat wij ons respectvol zullen gedragen in onze omgeving en laten we niet vergeten te bidden voor onze regering en lagere overheden, want onze strijd is niet tegen vlees en bloed (Efeze 6:12).
 
Tenslotte bidden we dat wij als gelovigen een licht in de wereld mogen zijn.
 
U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
 
Mattheus 5 vers 14-16 (Herziene Statenvertaling)
 

 

Datums Nieuwe Maan

Joodse kalender Gregoriaanse kalender
1 Av 10 juli 2021 
1 Elloel 9 augustus 2021
1 Tisjri 7 september 2021

Documenten Nieuwe Maan

Agenda

Bekijk agenda >>
 
 
Hieronder vindt u de samenkomst data in de komende periode: 

Agenda van de erediensten: 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 11:00 uur. Zaal open vanaf 10.45 uur.
 
Datum Spreker Bijzonderheden
 15-jan Bert Otten  
 22-jan Leo Kraak  
 29-jan Evert van Rooijen  
 5-feb Klaas Goverts  
 12-feb (...) Jongerendienst
 19-feb Jan-Willem Hoogendoorn  
 26-feb Henk Rijstenberg  
 
 
   

 

 

 
 

 

  

Locatie

Het adres waar wij onze samenkomsten houden is:

De Goudse Waarden
Calslaan 100
2804 RT Gouda

Go to top