Huidige maand: Sivan (21 mei – 19 juni 2023)

 

We mogen terugkijken op een mooie maand Ijar, waarin onze zegeningen te veel waren om te kunnen tellen.

De komende maand Sivan (derde maand) is vooral bekend vanwege Sjavoeot. De naam van deze maand Sivan komt slechts één maal voor in de Bijbel: Esther 8 vers 9. En daarmee is deze maand ook verbonden met het thema van de liefde en de ontmoeting tussen bruid en bruidegom.

We leven toe naar het feest Sjavoeot, het Pinksterfeest. Deze tijd komt overeen met de tijd van de neerdaling van JHWH ten tijde van de verbondssluiting bij de Sinaï. Hier nam JHWH Israël aan als Zijn bruid. Er zijn vele overeenkomsten op te merken tussen de beschrijving in Handelingen 2, Jeremia 31 en Exodus 19 en 40. In Exodus 40 lezen we hoe de heerlijkheid van JHWH de tabernakel vervulde. In Handelingen 2 lezen we dat het geluid van een geweldige windvlaag het gehele huis vervulde. De 10 woorden op stenen tafelen waren de enige woorden die God Zelf geschreven heeft. In Jeremia 31 wordt geprofeteerd dat de Heilige Geest de Thora van God in onze harten zal schrijven.

Bij de Sinaï ontvingen de Levieten hun taak voor de erediensten. In Handelingen zien we dat de twaalf apostelen autoriteit van God ontvangen om het volk te onderwijzen en nieuwe werkers aan te stellen.

Als we kijken naar de natuur, dan zien we dat ook de natuur in deze tijd van het jaar bloeit en groeit en op haar mooist is. Ook is er al van verschillende gewassen een eerste oogst geweest. Laten we ook bidden voor de late regen op het gewas en dat er voldoende arbeiders op het veld mogen zijn om te zaaien en te oogsten.

Deze maand zijn veel kinderen bezig met tentamens en examens. Ook dat is een soort oogst van wat in achterliggende maanden of jaren is gezaaid.

Komende periode zal er ook weer een doop plaats vinden. Laten we bidden dat de mensen aangeraakt mogen worden om deze belangrijke beslissing te durven nemen om in het water te stappen.

Laten we verder ook bidden voor de oorlogssituatie in Oekraïne; dat er spoedig een einde mag komen aan deze oorlog en dat er weer vrede mag komen.

Juich voor God, heel de aarde!
Zing psalmen voor Zijn heerlijke Naam, geef Hem lof en eer.
Zeg tegen God: Hoe ontzagwekkend bent U in Uw werken!
Om de grootheid van Uw macht veinzen Uw vijanden dat zij zich aan U onderwerpen.
Laat heel de aarde zich voor U neerbuigen en voor U psalmen zingen,
laat zij voor Uw Naam psalmen zingen. Sela

Psalm 66: 1-4 (Herziene Statenvertaling)

  

Datums Nieuwe Maan

Joodse kalender Gregoriaanse kalender
1 Adar woensdag 22 februari 2023
1 Nisan donderdag 23 maart 2023
1 Ijar sabbat 22 april 2023
1 Sivan zondag 21 mei 2023
1 Tammoez dinsdag 20 juni 2023
1 Av woensdag 19 juli 2023
1 Elul vrijdag 18 augustus 2023
1 Tisjri sabbat 16 september 2023

Documenten Nieuwe Maan

Agenda

Bekijk agenda >>
 
 

Agenda van de erediensten: 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 11:00 uur. Zaal open vanaf 10.45 uur.
 
Datum Spreker Opmerkingen Aanvang Locatie
27-mei Anco van Moolenbroek      

zondag 28-mei

Rian de Jonge Sjavoet 15:00 Kanaalstraat 31
3-jun Evert van Rooijen      
10-jun   Jongerendienst    
17-jun Klaas Goverts      
24-jun Jeroen Kwint      

 

 
 
   

 

 

 
 

 

  

Locatie

Het adres waar wij onze samenkomsten houden is:

CSG De Goudse Waarden
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

Go to top