Huidige Maand: Chesjvan: 7 oktober 2021 - 5 november 2021)

Deze maand is de 8e maand van de Bijbelse kalender en tegelijkertijd de 2e maand van het joodse burgerlijk jaar, volgens de kalender van Genesis.

We mogen terug zien op een mooie feestmaand en een zonnig Loofhuttenfeest. In de afgelopen maand hebben we in de gemeente ook stil gestaan bij de eindtijd. Er kon gesteld worden dat ontwikkelingen van de verdrukking en de eindtijd al eeuwen gaande zijn. In de Bijbel worden we opgeroepen om waakzaam en gereed te zijn en grote dingen te verwachten wanneer Yeshua (Het Woord) de boekrol verder zal openen.

Deze maand Chesjvan is de maand waarin Noach met nog 7 personen de ark ingingen. We lezen dit in Genesis 7. "In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet" (Gen. 7:11). In dezelfde maand, één jaar later, was de vloed voorbij: “In de tweede maand, op de zevenentwintigste dag van de maand, was de aarde droog geworden.” (Gen. 8:14).

Deze maand kan bij ons ook erg stormachtig en regenachtig zijn. We zijn in deze dagen verrast als ook wij dan weer de regenboog zien, die dan in de regenwolken te zien is. Deze boog werd aan Noach gegeven als teken van Gods belofte dat er nooit meer een wereldwijde zondvloed zou komen (Gen. 9:12-17). In het boek Openbaring ziet Johannes op Patmos twee maal een regenboog . Openb. 4:3 en 10:1. Helaas wordt het symbool van deze kleurenboog nogal vaak verkeerd gebruikt. Laten we zorgvuldig omgaan met persoonlijke invullingen.

Wereldwijd zijn er diverse grote natuurrampen gaande. Maar ook de humanitaire rampen van honger, oorlog en ziekten moeten we niet uit het oog verliezen. Laten we bidden dat dit er voor gaat zorgen dat volken en regeringen terugkeren naar God en Zijn Woord.

Wat Nederland betreft zijn de voortdurend verdergaande inperking van de godsdienstvrijheid en de vrijheid van geweten de meest verontrustende ontwikkelingen. Deze worden veroorzaakt door de politiek, lobby’s en de verplichtingen van een vaccinatiebewijs. Laten we bidden om Gods wijsheid en vrijheid hierin te ontvangen.

De HEERE troont boven de watervloed,
ja, de HEERE troont als Koning voor eeuwig.
De HEERE zal Zijn volk kracht geven,
de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.

Psalm 29:10-11 (Herziene Statenvertaling) 

 

 

Datums Nieuwe Maan

Joodse kalender Gregoriaanse kalender
1 Av 10 juli 2021 
1 Elloel 9 augustus 2021
1 Tisjri 7 september 2021

Documenten Nieuwe Maan

Agenda

Bekijk agenda >>
 
 
Hieronder vindt u de samenkomst data in de komende periode: 

Agenda van de erediensten: 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 11:00 uur. Zaal open vanaf 10.45 uur.
 
Datum Spreker Bijzonderheden
28-aug Arjan Nederlof Locatie: 
Calslaan 100 
3-sep Jan-Willem Hoogendoorn Locatie: 
Calslaan 100 
dinsdag
7-sep
Rian de Jonge Locatie: Lekkenburg 148

sabbat
11-sep

Peter Artz Locatie: 
Calslaan 100 
donderdag
16-sep
Evert van Balen Locatie: Lekkenburg 148
sabbat
18-sep
Evert van Rooijen Locatie: 
Calslaan 100
dinsdag
21-sep
Jan-Willem
Hoogendoorn
Locatie: Lekkenburg 148
sabbat
25-sep
Henk Rijstenberg Locatie: 
Calslaan 100
dinsdag
28-sep
Klaas Goverts Locatie: Lekkenburg 148
 
 
   

 

 

 
 

 

  

Locatie

Het adres waar wij onze samenkomsten houden is:

De Goudse Waarden
Calslaan 100
2804 RT Gouda

Go to top