Huidige Maand: Tisjri  (7 september  -  6 oktober 2021)

De maand Tisjri is de 7e maand van het bijbelse jaar. De eerste dag van de maand wordt vanuit de joodse traditie ook wel Rosj Hasjanna genoemd. In de Bijbel wordt deze dag de Jom Teroea genoemd. Dat kan vertaald worden met “Dag van geklank” of “Dag van bazuingeschal”.

De echo van deze klanken horen we terug in het boek Openbaring, waarin we ook de elementen van Jom Kippoer, Loofhuttenfeest en Achtste Dag terugvinden. Bovendien heeft Openbaring net zoveel hoofstukken als het aantal dagen van Bazuinendag t/m Achtste Dag. Tevens ook gelijk aan het aantal letters van het Hebreeuwse alfabet welke begint met de Aleph en eindigt met de Tav. In het grieks “Alpha” en “Omega”.

In de afgelopen dienst hebben we ons gericht tot de kinderen die weer naar school gaan. We hebben gebeden dat ze sterk mogen staan in het geloof en mogen groeien in wijsheid. Laten we ook bidden dat er goede verstandhouding is met de schoolleiding als het gaat om vrijheid van geloof.

Als we het wereldnieuws bezien dan kan er geen andere conclusie zijn dan dat het Oordeel over Babel en de Wederkomst van Yeshua naderbij komt. In de hand van God is de tijd rekbaar en daarom kunnen we hier moeilijk een tijdschema aan vastmaken. Laten we waakzaam zijn en voorbereid.

Wat betreft de Corona-crisis. Daarvan zijn er verschillende scenario’s in omloop. Laten we goed op onze gezondheid letten en geen grote risico’s nemen. We bidden dat deze crisis in Gods hand gebruikt zal worden tot het zoeken van Zijn Aangezicht en een terugkeer naar de basiselementen van het geloof: “God lief te hebben en Zijn geboden te onderhouden”.

Laten we bidden voor goede feesttijden waarin we mogen komen tot ware verootmoediging voor JHWH en laten we uitzien naar Yeshua , Die Zijn bloed in het Hemelse Heiligdom heeft ingebracht, waaruit Hij ook eenmaal weer zal terugkomen op aarde.

Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent,
zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht.
Zij verheugen zich de hele dag in Uw Naam
en worden door Uw gerechtigheid verheven.
Want U bent het sieraad van hun kracht;
door Uw welbehagen zal onze hoorn opgeheven worden.
Want ons schild is van de HEERE,
onze koning van de Heilige van Israël.

Psalm 89 vers 16-19 (Herziene Statenvertaling)

 

 

 

 

Datums Nieuwe Maan

Joodse kalender Gregoriaanse kalender
1 Av 10 juli 2021 
1 Elloel 9 augustus 2021
1 Tisjri 7 september 2021

Documenten Nieuwe Maan

Agenda

Bekijk agenda >>
 
 
Hieronder vindt u de samenkomst data in de komende periode: 

Agenda van de erediensten: 

Tenzij anders vermeld, beginnen de diensten om 11:00 uur. Zaal open vanaf 10.45 uur.
 
Datum Spreker Bijzonderheden
28-aug Arjan Nederlof Locatie: 
Calslaan 100 
3-sep Jan-Willem Hoogendoorn Locatie: 
Calslaan 100 
dinsdag
7-sep
Rian de Jonge Locatie: Lekkenburg 148

sabbat
11-sep

Peter Artz Locatie: 
Calslaan 100 
donderdag
16-sep
Evert van Balen Locatie: Lekkenburg 148
sabbat
18-sep
Evert van Rooijen Locatie: 
Calslaan 100
dinsdag
21-sep
Jan-Willem
Hoogendoorn
Locatie: Lekkenburg 148
sabbat
25-sep
Henk Rijstenberg Locatie: 
Calslaan 100
dinsdag
28-sep
Klaas Goverts Locatie: Lekkenburg 148
 
 
   

 

 

 
 

 

  

Locatie

Het adres waar wij onze samenkomsten houden is:

De Goudse Waarden
Calslaan 100
2804 RT Gouda

Go to top